správa CHKO

Správa CHKO Bílé Karpaty a Krajské středisko Zlín je orgánem ochrany přírody a krajiny a vede v rámci výkonu speciální státní správy nejrůznější správní řízení, vydává odborná stanoviska pro vytváření územních plánů obcí a měst, vyhlášky o zřízení přírodních rezervací a přírodních památek, zpracovává plány péče o tato území, působí jako dotčený orgán státní správy při rozhodování podle jiných předpisů (zejména stavebních), provádí kontrolní a inspekční činnost včetně projednávání a ukládání pokut za přestupky a protiprávní jednání. 

Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a Krajské středisko Zlín se sídlem v Luhačovicích:

 Nádražní 318, 763 26 Luhačovice, tel.: 577 119 626, email: bilekarp@nature.cz 

Organizační struktura

Ing. Jiřina Gaťáková vedoucí Správy a Krajského střediska spojovatelka

Útvar vedoucí správy    

Ing. Eva Dvořáková účetní spojovatelka

Marie Hanačíková dokumentace, zemědělství spojovatelka

Karel Ovesný informatika spojovatelka

Mgr. Miloslav Žmolík informatika, GIS, správa webu spojovatelka

Oddělení ochrany přírody    

Ing. Bohumil Jagoš zástupce vedoucí, vedoucí oddělení, lesnictví spojovatelka

Ing. Martin Tomešek lesnictví, OPŽP spojovatelka

Mgr. Karel Fajmon botanika 518 324 792

RNDr. Ivana Jongepierová botanika 518 324 792

Mgr. Jiří Němec implementace NATURY 2000 577 119 627

Mgr. Jiří Ohryzek botanika, NATURA 2000 577 653 513

Ing. Miroslava Pazderová pracovník SDO 577 653 505

RNDr. Ondřej Konvička zoologie 577 119 629

Bc. Martin Vymazal zoologie 577 653 561

Oddělení ochrany krajiny    

Ing. Klára Buchwaldková  krajinářství, ÚSES, OPŽP 577 653 511

Ing. Eva Frolová krajinářství, stavby 577 119 629

Ing. Jaromír Mališka krajinná ekologie, OPŽP 577 653 512

Bc. Jiřina Matějíčková krajinářství, stavby spojovatelka

Oddělení péče o krajinu a přírodu    

Ing. Eliška Hoferková vedoucí oddělení, zemědělství 577 653 520

RNDr. Libor Ambrozek projektový manager LIFE+ spojovatelka

Eva Krajčová asistentka projektového managera spojovatelka

Ing. Šárka Němcová zemědělství 577 119 628

Ing. Zbyněk Piro zemědělství 577 119 628

Radek Studenka terénní služba spojovatelka

Ing. Petr Šandor vodohospodářství, OPŽP 577 653 562

Ing. Petr Šurbek lesnictví 577 653 563

spojovatelka - v tomto případě volejte na telefon 577 119 626.

 Email na jednotlivé pracovníky si můžete vygenerovat podle následujícího klíče:

jmeno.prijmeni@nature.cz (bez diakritiky).