jednotlivé oblasti Bílých Karpat

Dolňácko

Kraj od Strážnice až po Tasov. V typické krajině vinohradů a sadů vynikají pod vrchy  Žerotín a Šumáník vzácné ovocné stromy -  oskeruše domácí. V PP Žerotín jsou zachovány zbytky teplomilné vegetace s dubem šípákem. Rozsáhlé květnaté louky NPR Čertoryje s řadou vzácných živočichů a rostlin (zvlášť orchidejí) mají charakter anglického parku. Na vrchu Šumáník se nacházejí zbytky pravěkého osídlení z doby bronzové. Kněždub a Hroznová Lhota jsou známy jako rodiště a působiště umělců Antoše Frolky a bratří Úprků.

Doporučujeme k návštěvě:

  • Ve Strážnici zámek s parkem, muzeum lidové tvorby a skanzen lidové architektury (tel.: 518 332 132)
  • V Petrově soubor vinných sklepů Plže (OÚ Petrov, tel.: 518 335 620).
  •  Nad obcí Tvarožná Lhota rozhlednu Travičná (OÚ Tvarožná Lhota, tel.: 518 337 726, web: www.tvarozna-lhota.cz)
  • V regionu probíhá také řada kulturních událostí jako např.: vinobraní, strážnické slavnosti, aj.

 

 

Horňácko

Kopcovitý kraj tvořený loukami a lesy v okolí Velké nad Veličkou. Vyskytuje se zde řada cenných lučních porostů např. v NPR Zahrady pod Hájem, Jazevčí či Porážky. Nejstarší rezervací na Moravě je "prales" na Velké Javořině. Památkově chráněné venkovské chalupy, seníky, komory a stodoly si můžete prohlédnout v Javorníku, Vápenkách a v Hrubé Vrbce. Nad Kuželovem se nachází technická památka Kuželovský větrný mlýn (tel.: 518 329 795). Stále živé jsou zde mnohé lidové tradice a zvyky - fašankové obchůzky, Horňácké slavnosti s jarmarkem nebo Ozvěny Horňácka (OÚ Velká nad Veličkou tel.: 518 329 201).

 

 Moravské Kopanice

Region v okolí obce Starý Hrozenkov, trvale osídlený až od 17. století. Typická je mozaikovitá krajina s rozptýlenými usedlostmi obklopenými sady, políčky a loukami. V devíti rezervacích jsou chráněny louky a prameniště s výskytem orchidejí. Výrazným krajinným prvkem je Lopenické sedlo, viditelné až z Pomoraví. Obyvatelé Kopanic dřív žili v typických dvorcových kopaničářských domech s valbovou či sedlovou střechou z nichž některé můžete vidět např. v obci Lopeník (OÚ Lopeník, tel.: 572 646 900). V každé obci jsou zvonice, nejnovější z nich ve Vyškovci. Rekreace je zde rozšířena zvláště na Mikulčině vrchu. Na Moravských Kopanicích můžete ochutnat místní ovčí sýry nebo navštívit Kopaničářské slavnosti.

 

Luhačovské Zálesí

Kraj okolo Luhačovic v němž se mísí slovácká a valašská kultura. Vesnice zde byly vždy chudé a trpěly nedostatkem obživy. To vedlo k rozvoji domácí výroby a řemesel. Teprve později došlo k rozvoji lázeňství v Luhačovicích a především Baťových závodů v blízkém Zlíně, které významně změnily situaci. Kraj je ovocnářský s výrobou místních produktů - sušené ovoce, mošty, destiláty.

Doporučujeme k návštěvě:

  • Největší moravské lázně Luhačovice (web: www.luhacovice.cz)
  •  Bojkovický zámek Nový Světlov s parkem a muzeem s vlastivědnou expozicí (tel.: 572 641 151).
  •  Za návštěvu jistě stojí i několik pískovcových a andezitových lomů mezi Bojkovicemi a Starým Hrozenkovem.

 

 Jižní Valašsko

Kraj okolo Valašských Klobouk a Brumova-Bylnice. Od raného novověku se zde usazovali Valaši, původem pastevci, kteří přišli z Jižních a Východních Karpat. Ti místy změnily zdejší bukové lesy v pastviny. I dnes se zde rozprostírají rozsáhlé bukové lesy, z nichž nejcennější jsou chráněny v PR Sidonie, PP Okrouhlá a PP Chladný vrch. Pastviny s výskytem jalovců jsou zachované především na Nedašovsku (PR Jalovcová stráň). Malebné je i Nedašovské Závrší s řadou zachovalých roubených chalup. Vlára, (učebnicový příklad říčního pirátství) protínající hlavní hřeben je nejdelší řekou Bílých Karpat.

Doporučujeme k návštěvě:

  • Nad Brumovem se vypíná částečně rekonstruovaná zřícenina gotického hradu s archeologickou a vlastivědnou expozicí (tel.: 577 305 111, web: www.brumov-bylnice.cz).
  •  Ve Valašských Kloboukách se v prosinci pořádá Mikulášský jarmark s ukázkami původních zvyků, tradic a řemesel (ZO ČSOP Kosenka, tel: 577 320 069, web: www.kosenka.cz).