naučné stezky

Přijměte pozvání na naučné stezky Bílých Karpat!

Provedou vás mnoha zajímavými místy tohoto pohoří, přiblíží vám krásy zdejší přírody i lidové kultury a možná vám přinesou i trochu poučení. V jižní části Bílých Karpat se můžete kochat rozsáhlými komplexy květnatých luk. Tyto louky patří co do počtu rostlinných druhů k nejbohatším v Evropě. Střední část, zvaná Moravské Kopanice, Vás okouzlí pestrou mozaikou rozptýlených stavení, políček, sadů, luk, pastvin a remízků. Možná na Vás dýchne i trochu mystická atmosféra tohoto kraje, vždyť ještě nedávno tu žily vědmy, které bylinkami a zaříkáváním dokázaly přivolat lásku, ale i zlé noční můry. Severní část Vám nabízí chodníky vedoucí majestátnými bukovými lesy nebo lázeňskou kolonádu v Luhačovicích. Po procházce Bílými Karpaty zjistíte, jak mimořádně pestrá je zdejší příroda i lidová kultura. Právě proto byla v roce 1979 vyhlášena CHKO Biele Karpaty na jejich slovenské straně a v roce 1980 CHKO Bílé Karpaty na moravské straně. Přírodní a kulturní hodnoty Bílých Karpat byly oceněny i mezinárodně, když je v roce 1996 prohlásilo UNESCO Biosférickou rezervací a když v roce 2000 získaly Diplom chráněných území od Rady Evropy.

 

Bojkovická

Charakteristika: Stezku tvoří okruh, který vede z Bojkovic přes Pitín, Hostětín a Šanov na hlavní hřeben a zpět nebo zkrácenou verzí údolím říčky Olšavy. Na vrchu Ochoz navazuje na NS Moravské Kopanice. Trasa je vhodná pro pěší i cyklisty.
Celková délka NS: 24 km.
Dostupnost: vlakem nebo linkovým autobusem do Bojkovic.

Javořinská

Charakteristika: Stezka vede Horňáckem, regionem s krásnou přírodou i bohatou kulturou. Začíná ve Velké nad Veličkou a končí strmým stoupáním na nejvyšší vrchol Bílých Karpat Velkou Javořinu (970 m n.m.). Zvláště zajímavá je NPR Javořina se zachovalým bukovým "pralesem". Trasa pouze pro pěší.
Celková délka NS: 23 km, 14 panelů.
Dostupnost: nejlépe vlakem do Velké nad Veličkou.
Mapa: mapa je k dispozici zde (formát jpg, 872 kB).

Květná

Charakteristika: Trasu tvoří malý okruh okolo obce Strání-Květná, kde se nachází sklárna s ruční výrobou skla. Z přírodních zajímavostí stojí za zhlédnutí okolí Svinárského potoka nebo Stráňanská kotlina. Stezka je vhodná pro pěší i cyklisty všech věkových kategorií.
Celková délka NS: 7 km, 10 panelů.
Dostupnost: linkovým autobusem do Strání.
Mapa: mapa je k dispozici zde (formát jpg, 342 kB).

Lopeník

Charakteristika: Stezka vede úpatím druhého nejvyššího vrcholu Bílých Karpat - Velkého Lopeníku. Tabule naučné stezky Vás seznámí s krajinou Moravských Kopanic. Stezka je vhodná pro pěší i cyklisty všech věkových kategorií.
Celková délka NS: 7,3 km, 8 panelů.
Dostupnost: linkovým autobusem do Lopeníku.
Mapa: mapa je k dispozici zde (formát jpg, 237 kB).

Moravské Kopanice

Charakteristika: Stezka prochází pestrou krajinou v okolí Starého Hrozenkova a Žítkové. Seznámí návštěvníky s přírodou, historií a kulturou tohoto svérázného kopaničářského kraje. Stezka je vhodná pro pěší turisty, ale je možno ji absolvovat i na horských kolech.
Celková délka NS: 23 km nebo 16 km, 14 panelů.
Dostupnost: linkovým autobusem do Starého Hrozenkova.

Okolo Hrozenka

Charakteristika: Stezku tvoří okruh, který vede ze Starého Hrozenkova k Žitkové na státní hranici se Slovenskem, odtud do Vyškovce, Vápenic a odtud po silnici zpět do Starého Hrozenkova. Panely informují nejen o přírodě, ale také o historii a tradicích Kopanic. Na Bedovém navazuje na naučnou stezku Moravské Kopanice, na Vyškovci se tato trasa téměř dotýká Lopenické naučné stezky. Trasa je vhodná pro pěší i cyklisty a je možné ji rozdělit na severní a jižní okruh.
Celková délka NS: 18 km, 12 panelů.
Dostupnost: autem nebo linkovým autobusem do Starého Hrozenkova.

Šumárnická

Charakteristika: Stezka Vás provede částmi Dolňácka a Horňácka, regiony s bohatou přírodou i kulturou, začíná u vlakového nádraží Strážnice a končí ve Velké nad Veličkou. Na panelech najdete informace o životě a hospodaření ve zdejší krajině a vysvětlení o jejich historické a přírodovědné souvislosti. Je vhodná pro pěší i cyklisty.
Celková délka NS: 18 km, 17 panelů. V číselné posloupnosti panelů 1-18 nebyl panel č. 17. (Léšť) obnoven.
Dostupnost: vlakem nebo linkovým autobusem do Strážnice.
Mapa: mapa je k dispozici zde (formát jpg, 823 kB).