Pro ZŠ

1. STUPEŇ

2. STUPEŇ

   

image

image

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO 1. STUPEŇ

 
 NOVINKY s POLY

Připravili jsme pro vás soubor výukových programů na podporu polytechnického vzdělávání. Nabízíme zajímavé vzdělávací cesty dětem, na níž si neosvojují jen znalosti, ale i dovednosti. Dále zařazujeme tvořivé činnosti, které jsou provázeny určitým napětím, a následnou radostí z výsledku i seberealizace.

Délka programů s Poly je 90 minut!

Poly naslouchá hlasu vody

Děti budou vnímat, jak voda šumí a bublá. Vyrobíme si dešťovou hůl, abychom mohly přivolat déšť, až ho budeme potřebovat. A množství spadlých kapek změříme společně vyrobeným srážkoměrem.

Poly vypráví o vzduchu

Zábavným způsobem probádáme živel Vzduch. Děti se přesvědčí, díky jednoduchým pokusům, že vzduch je všudypřítomný. Zkusíme si, jak je možné proudící vzduch – tedy vítr využívat. Zjistíme, co všechno vítr dokáže a jakou má sílu.

Poly zkoumá, co plave a co se potápí

Poly vám ukáže několik pokusů, při kterých zjistíte, jak se může hmyz pohybovat po vodní hladině i pod ní.

Příběh ostrova NOVINKA!

Příběh vypráví o síle přírody na ostrově Krakatau od jeho výbuchu do současnosti. Poukazuje na fascinující schopnost přírody osídlit v krátké době nehostinný ostrov.

Odkud se bere jídlo NOVINKA!

Vydáme se na zajímavou cestu odhalování původu jídla, které máme na talíři. Děti zjistí, odkud potraviny pocházejí a jakým způsobem jsou vyráběny.

Horňácko, Ostrožsko

Proč jsou sesuvy tak zajímavé? Souvisí přítomnost krásných orchidejí s vývojem krajiny, udržováním tradic a zvyků?

 

Návštěva u Krtka

Kdybychom se mohli zmenšit a být jako mravenec, to bychom se divili. Objevili bychom podzemní svět plný zvířat. Pojďme na návštěvu za Krtkem - ten nám svoje království ukáže.
Určeno pro 1. a 2. ročník
Mraveneček

Pohled do života mravenců. Co celý den dělají? Kde žijí? Co potřebují k životu? Na tyto a ještě mnoho jiných otázek  si děti samy odpoví.   Určeno pro 1. a 2. ročník

image
Kouzelná jabloň

Děti se naučí chápat vývoj jabloně od semínka až po dospělý strom a její proměnu během ročních období. Jablíčka budou moci také ochutnat.
Určeno pro 1.- 2.ročník

 Housenka a její kabátek

Znáte tu pohádku o parádivé housence? Ne? Tak to ji uslyšíte, a dozvíte se ještě mnoho dalšího o krátkém životě motýlů a jejich dětí, housenek.
Určeno pro 1. a 2. ročník

image
Barvy v přírodě

Proč není příroda černobílá? Někteří živočichové hýří barvami a jiní jsou zase nenápadní?.
Určeno pro 1. a 2. ročník

Tajemství včel

Znáte tajemství včel? Dozvíte se o něm v našem výukovém programu.

Půjdeme totiž na návštěvu do úlu. Vyrobíte si včelí plástev a snad i ochutnáte ono sladké tajemství včel. 

Určeno pro 1. a 2. ročník.  Délka programu 90 minut! 

image
Co nepatří do popelnice?

Množství odpadu, který produkujeme, rychle roste. Některé věci však můžeme odevzdat do sběru, některé se dají ještě dobře využít. Jak se chovat, aby odpadků bylo co nejméně?
Určeno pro 1. - 5. ročník

Řekni mi, co jíš?

Povídání o zdravé výživě. Hra na Popelku, pro starší žáky také nahlédnutí do tajů exotických plodin.
Určeno pro 1. - 5. ročník

Stateček

Program přibližuje dětem, jak se žilo dříve na statku, jaké byly ekologické vztahy, ale také jak odlišný byl život tehdejších lidíod těch současných. Děti se naučí rozlišovat producenty, konzumenty a rozkladače, i vztahy mezi nimi s metodickou pomůckou "Stateček".
Určeno pro 1. - 5. ročník
Délka programu 90 minut! 

image
Léčení s přírodou

Povídání a hry o léčivých rostlinách a jejich poznávání. A jaké by to bylo léčení bez ochutnávky čajů, které si děti samostatně připraví?
Určeno pro 1. - 5. ročník
Délka programu 90 minut!

 
 Živočichové u nás doma

V našem domě často najdeme nejrůznější "havěť". Jsou to například moli, mouchy, zlatoočka, pavouci. Kde je najdeme, co je na nich zajímavého, v čem mohou člověku "škodit" nebo být prospěšní, se dozvíme v tomto programu.
Určeno pro 3. - 5. ročník

image
Pobytová znamení

Když se vydáte do přírody, asi mnoho živočichů nepotkáte. Všichni se před člověkem ukrývají nebo utečou. Zůstávají po nich pouze znamení. Umíte je rozeznávat a určit, kdo je zanechal?
Určeno pro 3. - 5. ročník

Žabí kvákání

Program odhalí, v čem spočívá obojživelný způsob života. Děti si vyzkouší dát dohromady vývojová stádia obojživelníků. Povíme si také o tom, co žáby ohrožuje.
Určeno pro 3.- 5.ročník

Smysly nebo nesmysly?

Živočichové se pohybují vždy za nějakým cílem. K bezpečnému pohybu jim slouží smyslové orgány. Naučit se něco nového o smyslech, a ještě se při tom bavit hrou, můžete právě v tomto programu.
Určeno pro 3. - 5. ročník

Život ve vodě a u vody

Povídání o vodním světě našich rybníků, řek a potoků. Nahlédnutí do říše ryb, žab i malých vodních breberek.
Určeno pro 3. - 5. ročník

Jak se rodí a jak rostou?

Vývoj některý živočichů je opravdu pozoruhodný. Víte, jak se vyvíjí třeba saranče? V pracovním listu k tomuto programu je ukryto 6 vývojových stádií živočichů. Úkolem dětí je rozpoznat, vystříhat a rozdělit obrázky tak, jak k sobě patří.
Určeno pro 3.- 5.ročník

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO 2. STUPEŇ

Programy doplňují standardní výuku a navazují na tématické okruhy RVP. Vedou k uvědomění si základních ekologických problémů a k rozšíření znalostí o přírodě. Obsahují herní, výtvarné a diskusní aktivity, používají se netradiční formy výuky.

Všeobecné informace k výukovým programům

Délka programů je 45 - 120 minut (blíže u konkrétních programů)

Minimální počet je 15 žáků na lektora, maximální 30. V případě nižšího počtu je nutné doplatit do počtu 15 žáků.

Témata lze po dohodě přizpůsobit.

Cena programů ve školním roce 2015/2016 činí:

- při výuce u nás na středisku 15,- Kč / žáka na vyučovací hodinu
(25,- Kč dvouhodinovka)
- při výuce u Vás ve škole, obci 25,- Kč / žáka na vyučovací hodinu
(38,- Kč dvouhodinovka)

v letošním školním roce navíc účtujeme všem klientům mimo Veselí n/M za dopravu 5,- Kč na každý kilometr (počítáno od nás z Veselí n/M k vám a zpět)

Doporučujeme programy objednávat co nejdříve, název programu je možno upřesnit dodatečně. Termíny se totiž poměrně velmi rychle zaplní.

Z níže uvedené nabídky si můžete vybrat program, který vás zaujal


Neztrácejme půdu pod nohama NOVINKA!

Kde se vzala půda a kdo ji potřebuje k životu? Společně prozkoumáme, z čeho se půda skládá a z čeho vzniká. Objevíme tajuplný svět podivných tvorů žijících pod zemí. Poukážeme na jejích důležitost pro půdu. Upozorníme na současné ohrožení půdy a možnosti její ochrany.
 

Horňácko, Ostrožsko

Programy představí regiony Horňácko a Ostrožsko jako součást jednoho z největších evropských pohoří – Karpat. Dozvíme se zajímavosti o sesuvech, orchidejích, vývoji krajiny i tradičních zvycích. Součástí programu Ostrožsko je výtvarná dílna zaměřená na lidové ornamenty.

Lesní hospodář

Program přiblíží žákům les především z pohledu jeho hospodáře - lesníka. Žáci se naučí rozeznávat základní druhy dřevin a lesních živočichů. S využitím lesnických pomůcek si vyzkouší změřit výšku stromů, obvod a průměr kmenů. Dozví se o funkcích lesa a seznámí se s přírodě blízkými způsoby péče o něj.

Život v řece Moravě

V povodí řeky Moravy – meandry, slepá ramena, lužní lesy. Příčiny vzniku povodní a způsoby jak jim zabránit. Podrobný pohled do života ryb. Nahlédnutí do bobřího soukromí. Určování vodních živočichů je až na výjimky (nevhodné počasí) součástí programu..

Není žába jako žába

Každá žába vypadá i kváká jinak. Obrázkové představení jednotlivých druhů našich obojživelníků. Povídání o žabím rozmnožování a také o tom, co je ohrožuje. Projekce obrázků, tematické hry.

Živočichové u nás doma

Povídání o významu živočichů, kteří s námi sdílí prostředí našich domů a bytů (moli, mouchy, pavouci, netopýři, žáby). Škůdci nebo pomocníci? Puzzle, tematické hry.

Pobytová znamení

V přírodě se před námi živočichové většinou schovají, přesto však můžeme jejich přítomnost zjistit. Slouží nám k tomu pobytová znamení, která o nich mnoho napoví. Hry, přírodniny, hlasy ptáků a zvuky zvířat.

 

                         

Využíváme výukových pomůcky ke zkoumání lesa:

Dřevěný koláč (4 ks)

Obsahuje 10 dřevěných výsečí stromů, tvořící dohromady jakoby koláč. Jednotlivé druhy stromů se určují podle struktury dřeva a kůry. Součástí je klíč k určování druhů, popisy a obrázky jejich využití.

Krabice semen a plodů (1 ks)

Obsahuje 30 dřevěných obrázků s háčky znázorňující semena, popř. plody stromů a keřů. Tyto obrázky se loví prostřednictvím dvou udic. Lesníkova brašna (4 ks). V brašně naleznete základní pomůcky pro lesníka sloužící k tzv. dendrometrickému měření stromů (výškoměr, průměrka, metr). Dále obsahuje sadu pracovních listů na lesní témata a podložku na psaní s klíčem k určování stromů a keřů.