Pro SŠ

                                    image

Programy doplňují standardní výuku a navazují na tématické okruhy RVP. Vedou k uvědomění si základních ekologických problémů a k rozšíření znalostí o přírodě v blízkém okolí bydliště i o ekologických problémech v globálním měřítku. Obsahují herní a diskusní aktivity, používají se netradiční formy výuky.

Všeobecné informace k výukovým programům

Délka programů je 45 - 120 minut (blíže u konkrétních programů)

Minimální počet je 15 žáků na lektora, maximální 30. V případě nižšího počtu je nutné doplatit do počtu 15 žáků.

Témata lze po dohodě přizpůsobit.

Cena programů ve školním roce 2015/2016 činí:

- při výuce u nás na středisku 15,- Kč / žáka na vyučovací hodinu
(25,- Kč dvouhodinovka)
- při výuce u Vás ve škole, obci 25,- Kč / žáka na vyučovací hodinu
(38,- Kč dvouhodinovka)

v letošním školním roce navíc účtujeme všem klientům mimo Veselí n/M za dopravu 5,- Kč na každý kilometr (počítáno od nás z Veselí n/M k Vám a zpět)

Doporučujeme programy objednávat co nejdříve, název programu je možno upřesnit dodatečně. Termíny se totiž poměrně velmi rychle zaplní.

Z níže uvedené nabídky si můžete vybrat program, který vás zaujal
 

 

Ekoznačky

Co vlastně znamenají? Základní informace o značení ekologicky šetrných výrobků a o třídění odpadů. Práce s reálnými obaly a diskuze na dané téma.

Od plamínku k žárovce

Lidé jsou závislí na zdrojích energie. Které zdroje energie máme k dispozici? Může mít výroba energie negativní dopady na životní prostředí? Jak dosáhnout úspory energie v domácnosti? Pokusíme se na tyto otázky najít odpovědi. Projekce obrázků, tematické hry a soutěže.

Život v řece Moravě

Program vás seznámí se zajímavými jevy v povodí řeky Moravy - meandry, slepá ramena, lužní lesy aj. Pochopíte příčiny vzniku povodí a poznáte možnosti, jak jim předcházet. Nebude chybět ani podrobnější pohled do života ryb, bobrů a dalších vodních živočichů s možností určování živých vodních bezobratlí (v případě příznivého počasí).