O projektu Za poznáním přírody

Svou zachovalou krajinou jsou Bílé Karpaty ideálním místem pro osvětu a výuku o přírodě. Ke střediskům ekologické výchovy ve Valašských Kloboukách, Hostětíně, Dolním Němčí, či Veselí nad Moravou přibyla nedávno i Nová Lhota. Před dvěma roky vstoupila tato obec do Evropského svazu ochrany půdy ELSA (European Land and Soil Alliance) a pořádá také s partnery ze Slovenska společná setkávání, kulturní a sportovní akce. Díky těmto mezinárodním aktivitám se zrodil plán vybudovat v Nové Lhotě ekocentrum v bývalé budově cizinecké policie. Tehdejší význam nepropustnosti hranic se proměnil ve spolupráci českého a slovenského přeshraničí se společným cílem – environmentální vzdělávání. Žádost o finance byla podána do Operačního programu přeshraniční spolupráce SR–ČR a projekt začal fungovat pod názvem „Za poznáním přírody".

Projekt obsahuje nejen nákup budovy, její rekonstrukci i vnitřní vybavení, ale řeší také její využití. Do konce roku 2013 se zde budou realizovat vzdělávací kurzy pro školy z obcí Kočovce, a Brezová pod Bradlom a pro školy na Horňácku. Ozývají se také školy a organizace, pro které je přitažlivá nejen krásná lokace, ale i příznivá cena pobytu. Pro účastníky kurzů poskytuje Nová Lhota ubytovací prostory v nedaleké zrekonstruované ubytovně Na faře (28 lůžek) a stravu zajišťuje místní Základní a mateřská škola. Provoz je zpočátku intenzivní, třídenní program s titulem „Za poznáním přírody" o její ochraně a udržitelném rozvoji absolvuje po 20ti-členných skupinkách kolem 500 dětí z Brezové, 170 dětí z Kočovců a 300 dětí z Horňácka.

Školy zde mohou plánovat své aktivity s vlastními pedagogy, ale protože ekocentrum spolupracuje s lektory ze Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou, zapojeného do sdružení středisek ekologické výchovy v ČR „Pavučina", je kvalita programů zaručená.