Rozvoj environmentálního vzdělávání

Projekt s názvem Rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v příhraničním regionu, který je od června 2012 do června 2013 realizován v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 - Fondu mikroprojektů, rozšiřuje aktivity projektu Za poznáním přírody, kdy bylo v obci Nová Lhota vybudováno Přeshraniční centrum environmentálního vzdělávání - Ekocentrum Karpaty.

Hlavní aktivitou projektu je realizace čtyř akcí na zvýšení environmentálního povědomí pro žáky základních škol z příhraničního regionu. Žáci budou obohaceni o dovednosti a znalosti o zákonitostech přírody, o vztazích člověka a životního prostředí. Zábavnou formou a praktickými příklady budou v dětech pěstovány dovednosti a návyky správného jednání v přírodním prostředí. Lektoři se také zaměří na rozvíjení úcty a citu k živé a neživé přírodě a na motivaci žáků k aktivnímu zapojení do péče a ochrany životního prostředí.
Akce na zvyšování ekologického povědomí českých a slovenských žáků základních škol jsou pořádány v Přeshraničním environmentálním centru v Nové Lhotě po dobu tří dnů (dvě noci). Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu obstarávají vysoce erudovaní lektoři s environmentálním zaměřením.