Výuka v ekocentru

EKOCENTRUM KARPATY A ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Ekocentrum Karpaty se nachází v nově zrekonstruované budově, v tichém prostředí na okraji horňácké obce Nová Lhota. Příjezdovou cestu lemují louky a cyklostezka vás od ekocentra zavede přímo do malebné krajiny typické pro Bílé Karpaty.

O své zkušenosti s ochranou životního prostředí se u nás s dětmi dělí lektoři ze Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou, zapojeného do sdružení středisek ekologické výchovy v ČR „Pavučina". V duchu zážitkové pedagogiky dětem rozšiřují obzory o poutává a důležitá témata současného životního prostředí, o krajině Bílích Karpat a významu ochrany půdy, které jsou těžištěm pozornosti našeho ekocentra.

Ekocentrum Karpaty vzniklo v roce 2011 v rámci projektu „Za poznáním přírody" realizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-SR. Jako informační místo je také stěžejní aktivitou obce na mezinárodním projektu SONDAR (Síť ochrany půdy v Podunajském regionu), ketrý má za cíl vytvořit síť vazeb vedoucích ke zvýšení povědomí o půdě. Projektu se účastní Nová Lhota jako jeden ze členů Evropského svazu ochrany půdy ELSA (European Land and Soil Alliance).

Objekt má kapacitu pro 40 lidí, kterým je k dispozici několik místností. Nabízejí se tu vybavené učebny s příjemným zázemím pro výuku, hraní a zábavu, stejně tak, jako pro přednášky, pracovní setkání a rozmanité semináře. V podkroví se nachází pracovna pro personál a malý meetingroom a největší místnost, vhodná jako učebna nebo přednáškový sál. V prvním patře je nejvíce navštěvovaná učebna pro děti. Pro pohodlí návštěvníků je k dispozici malá vybavená kuchyňka. Všechny prostory jsou opatřené moderním nábytkem, který umožňuje uspořádání podle potřeb výuky, od uvolněné na pohodlných polštářích na zemi ke klasické se stoly a židlemi. Do ekocentra postupně přibývají herní, didaktické prvky a výukový materiál.

Vzdělávací programy se uskutečňují v pracovišti ekocentra Karpaty i venku na loukách, v lese, u potoka, v rezervaci CHKO Bílé Karpaty. Časem se bude moci rozšířit do výukové či protierozní zahrady v blízkosti ekocentra. Naši lektoři se snaží o názorné učení a vnímání přírody všemi smysly, které je zdrojem nejen zajímavých informací o životě a prostředí rostlin, zvířat i neživé přírody, ale usnadňuje také vytvoření citového vztahu člověka s krajinou.

Pracoviště Karpaty lze v neposlední řadě využít i ve volném čase. Mohou se zde setkávat děti, mládež a dospělí v zájmových aktivitách spojených s osvojováním zodpovědného přístupu k přírodě a ekologicky nakloněných postojů.