Kroužky

Naše kroužky povedou, zjednodušeně řečeno, ke kamarádskému vztahu ke všemu živému. Budou pomáhat utužovat přátelství podobně laděných lidí a díky přírodě nacházet další. V rámci environmentálního vzdělávání plánujeme v ekocentru založení přírodovědně-turistického kroužku pro děti z Nové Lhoty a přilehlých obcí, které by si u ekocentra mohly zřídit vlastní stylovou klubovnu.

V průběhu nadcházejícího období se plánuje také zřízení výtvarné dílny, která bude k dispozici pro děti a dospělé z Nové Lhoty, Hoňácka a účastníky kurzů environmentální výchovy. Vznikne zde výtvarný kroužek orientovaný na tvoření z přírodních materiálů a témata čerpající z environmentální oblasti. Budou zde probíhat také příležitostné workshopy propojující umění a tradiční řemesla.

Bude zde zázemí pro:  

malování barvami země (hliněné a jílové pigmenty), práci s keramickou hlínou a točení na kruhu (venkovní pec na vypalování výrobků) a fotografický kroužek s temnou komorou