Dílny

V průběhu nadcházejícího období se plánuje zřízení výtvarné dílny, která bude k dispozici pro děti a dospělé z Nové Lhoty, Hoňácka a účastníky kurzů environmentální výchovy. Vznikne zde výtvarný kroužek orientovaný na tvoření z přírodních materiálů a témata čerpající z environmentální oblasti. Plánují se také příležitostné workshopy propojující umění a tradiční řemesla.

Bude zde zázemí pro:

  • malování barvami země (hliněné a jílové pigmenty)
  • práci s keramickou hlínou a točení na kruhu (venkovní pec na vypalování výrobků)
  • fotografický kroužek s temnou komorou