Ekoúkoly

V průběhu roku budete informováni o soutěžních úkolech,

kterých se můžete zúčastnit a pomoci také "svou trochou do mlýna" k ochraně životního prostředí.

Můžete s námi například:  sbírat druhotné suroviny, třídit, sbírat léčivé byliny, sbírat víčka PET lahví, uklízet obec-"smetí  z krajiny letí",

eko-fotografická soutěž - "s foťákem za školou"…