Pro veřejnost

 VÍTEJTE MILÍ PŘÍZNIVCI ZELENÉHO MYŠLENÍ

Naše ekocentrum může být jednou z cest, která Vás povede k uskutečnění malých, ale důležitých krůčků za poznáním toho nejpodstatnějšího, co můžeme pro sebe samotné udělat - udělat něco pro životní prostředí. Vážit si každé jeho jednotlivé stánky a ochraňovat ji. Jednat v souladu s udržitelným rozvojem a přemýšlet nad dopadem našich rozhodnutí. Cílem našich aktivit  je přispívat k myšlence  

"spolupracujme s přírodou, ona bude spolupracovat s námi".

S tím souvisí snaha o postupné vybudování přírodní výukové zahrady u ekocentra Karpaty, která velkou měrou rozšíří atraktivitu prostředí a náplň výukových programů. Bude pomáhat zejména dětem poznávat přírodní hodnoty a jejich prostřednictvím uchovávat sílu respektu k přírodě. Zahrada je zatím v zárodku projektové přípravy, ale už nyní můžete na našich stránkách sledovat postupný vývoj a přispívat svými postřehy.

Zahradní architektky vyměřily terén a zpracovaly návrh řešení zahrady. Proběhly konzultace. Pan starosta Mgr. Antonín Okénka zpracoval žádost o dotaci z operačního programu přeshraniční spolupráce. Do přípravy projektu se zapojily také děti z Nové Lhoty, které s učitelkami vytvořily návrhy a modely jednotlivých přírodních a výukových pvků zahrady. Jejich práce se stala součástí fotodokumentace. Výtvory dětí jsou k vidění v prostorách základní školy v Nové Lhotě.              image                image

 

Přírodní zahrady jsou zvláště hodnotným životním prostorem:

  • jsou pestré a rozmanité (biodiverzita)
  • zároveň skýtají odpočinek i možnost pohybu a práce
  • dávají zdravou úrodu 
  • jsou zdrojem spousty zážitků hned za domovními dveřmi
  • jsou to oázy pro rostliny, živočichy i člověka
  • tady se všichni cítí dobře, protože se tu pracuje v souladu s přírodou

DĚTI NAVRHUJÍ PODOBU ODPOČINKOVÉ PLOCHY PŘED EKOCENTREM

Žáci ze ZŠ a MŠ v Nové Lhotě stojí také u zrodu první části zahrady u našeho ekocentra (Část nejdůležitější "Přírodní výuková zahrada" bude v prostoru za ekocentrem.) Jedná se o návrh ozelenění plochy před budovou, která by měla sloužit jako odpočinková zóna. Zde se návštěvníci dostanou po přírodním chodníčku z kamení k jednomu ze dvou odpočívadel. Můžou se usadit na dřevěné sedátko ve stínu bříz a poslouchat bzučení hmyzu na rozkvetlých keřích. Aby do zahrady našlo cestu co nejvíce živočišných druhů, budou pro ně připraveny také úkryty v kamení, budky, krmítka a hotel pro včely samotářky.  

image image image
image image image
image image image
image image image
  image  

Zde jsou k nahlédnutí zajímavé internetové odkazy:

 http://www.prirodnizahrada.eu/

 http://www.svetvnakupnimkosiku.cz/soutez/

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Permakultura

 http://www.sfzp.cz/ekoslovnik/

http://www.facebook.com/event.php?eid=83862946098